اطلاعات تماس شرکت های عرضه کننده خودرو


نام شرکت شماره تلفن تماس
پرستوی آبی ارگ 02188811760
اطلس خودرو 02148644444
ارس خودرو دیزل 02148019
مدیا موتور 02123529000
آلفا موتور 02124578000
نیرو خودرو آسیا 02149713
عقاب افشان 02133869090
کاریزان خودرو 02188717774-6
نگین خودرو 021734549
واحد پیگیری شکایات ستاره ایران 02144522655
پرشیا خودرو تهران: 0211885 شهرستان: 44530044-021
واحد رسیدگی به شکایات مزدایدک 02148081428
آسان موتور 02148640000
رنا 02144901761-4
گواه 0214797
ایرتویا 02173451
معین موتور 021479300
افرا موتور 02144538035
مرکز تماس امور مشتریان ایران خودرو 096440
مرکز ارتباط با مشتری گروه سایپا( سایپا ، پارس خودرو ، زامیاد ) 096770
مدیران خودرو 02147651
ارتباط با مشتری کرمان موتور 02142724
گروه بهمن 02148027
راین 021888290790 و 02188841722 و 02188140361
اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات سایپادیزل 02144181638
اداره کل ارتباط با مشتریان ایران خودرودیزل 02151244100
مرتب خودرو 02166422448 و 02166907927
نام سازمان شماره تلفن تماس
واحد رسیدگی به شکایات خودرو بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 02188020925 و 02188020711
سازمان ملی استاندارد 026-32806031-8
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 02183210000
دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت 02181771
اداره کل استاندارد استان تهران 0211517